Lees hier alles over de kavels


Uitgangspunt voor het ontwerp is dat de kavels gezamenlijk één geheel vormen: een volledig ingericht parklandschap dat overvloeit in het bos, wat een uitzonderlijk gevoel van ruimte en vrijheid geeft. Opgenomen in het landschap liggen zeven op terpjes gebouwde woningen. Kleine hoogteverschillen geven het landschap een natuurlijke uitstraling.

Zorgvuldig gekozen beplanting met vruchtdragende bomen en struiken bepalen de ruimtelijke structuur en scheppen een ontspannen sfeer, met een vanzelfsprekendheid alsof het er altijd al heeft gestaan.
Hiertussen vinden we weiden, moestuinen en water, die aan elkaar grenzen en in elkaar overlopen. Iedere plek is vanuit iedere hoek anders en heeft zijn eigen kwaliteit.

De positie van de kavels liggen vast, maar de precieze vorm van de terp en de plek en oriëntatie van je woning op de terp zijn naar wens aanpasbaar. De woningen worden ontsloten door halfverharde wegen en brinkjes van gebroken natuursteen (dolomiet en kalksteen) die overvloeien in het landschap waar zij onderdeel van zijn. De losse groepering van de woningen rondom de brinkjes geven een dorps gevoel.

Bouwnummer 1


water 143 m²(lichtgroen + blauw)
bebouwbaar terrein 368 m² (donkergroen)
agrarisch645 m²(middelgroen)
subtotaal1.156 m²
aandeel VvE234 m²(van de 1.641 m²)
Totaal 1.390 m²
Regels voor dit bouwnummer

Vanaf 1,8 meter vanaf de openbare weg mogen struiken worden geplant; vanaf 3,8 meter ook bomen.

Het helofytenfilter (gestippeld aangegeven) wordt door de VvE beheerd.

Tot 2 meter uit de NO en 1,8 meter uit de NW erfgrens mogen afscheidingen van maximaal 110 cm hoogte en een minimum doorzicht van 90% worden geplaatst.

Naast de openbare weg liggen kabels en leidingen van de nutsbedrijven. Tot 1,5 meter naast de weg zijn laag wortelende beplantingen, gewassen of half verhardingen toe te passen; tot 3,8 meter naast de weg mogen bomen worden geplant.

De woning kent een maximale vergunningsplichtige uitbreidingsmogelijkheid van 60 vierkante meter bruto vloeroppervlakte.

Bouwnummer 2


bebouwbaar terrein398 m²(donkergroen)
agrarisch1.500 m²(middelgroen)
subtotaal1.898 m²
aandeel VvE234 m²(van de 1.641 m²)
Totaal2.132 m²
Regels voor dit bouwnummer

Tot 2 meter uit de zuidoostelijke en noordwestelijke erfgrens mogen afscheidingen van maximaal 110 cm hoogte en een minimum doorzicht van 90% worden geplaatst.

Langs de grens met bouwnummers 4 en 5 dient een recht van overpad van 1,5 meter breed te worden gegeven aan de leden van de VvE

De woning kent een maximale vergunningsplichtige uitbreidingsmogelijkheid van 60 vierkante meter bruto vloeroppervlakte.

Bouwnummer 3


bebouwbaar terrein410 m²(donkergroen)
agrarisch676 m²(middelgroen)
subtotaal1.086 m²
aandeel VvE234 m²(van de 1.641 m²)
Totaal1.320 m²
Regels voor dit bouwnummer

Tot 2 meter uit de NO en ZO-erfgrenzen mogen afscheidingen van maximaal 110 cm hoogte en een minimum doorzicht van 90% worden geplaatst.

De woning kent een maximale vergunningsplichtige uitbreidingsmogelijkheid van 60 vierkante meter bruto vloeroppervlakte.

Bouwnummer 4


openbaar groen en water690 m²(lichtgroen + blauw)
bebouwbaar terrein530 m²(donkergroen)
agrarisch181 m²(middelgroen)
subtotaal1.401 m²
aandeel VvE234m²(van de 1.641m²
totaal1.635 m²
Regels voor dit bouwnummer

Openbaar groen is eigendom van koper en wordt door deze ingericht en beheerd. Openbaar water is wordt door de verkoper aangelegd; koper is eigenaar en beheerder.

Naast de openbare weg liggen kabels en leidingen van de nutsbedrijven. Tot 1,5 meter naast de weg zijn laag wortelende beplantingen, gewassen of half verhardingen toe te passen; tot 3,8 meter naast de weg mogen bomen worden geplant.

Langs de grens met bouwnummer 3 dient een recht van overpad van 1,5 meter breed te worden gegeven aan de leden van de VvE

Tot 2 meter uit de zuidoostelijke en noordwestelijke erfgrens mogen afscheidingen van maximaal 110 cm hoogte en een minimum doorzicht van 90% worden geplaatst.

De woning kent een maximale vergunningsplichtige uitbreidingsmogelijkheid van 60 vierkante meter.

Bouwnummer 5


openbaar groen en water434 m²(lichtgroen + blauw)
bebouwbaar terrein495 m²(donkergroen)
agrarisch391 m²(middelgroen)
subtotaal1.320 m²
aandeel VvE234m²(van de 1.641m²
totaal1.554 m²
Regels voor dit bouwnummer

Openbaar groen is eigendom van koper en wordt door deze ingericht en beheerd.
De helofytenvijver wordt beheerd door de VvE.

Langs de grens met bouwnummers 3 en 6 dient een recht van overpad van
1,5 meter breed te worden gegeven aan de leden van de VvE

Tot 2 meter uit de zuidoostelijke erfgrens mogen afscheidingen van maximaal 110 cm hoogte en een minimum doorzicht van 90% worden geplaatst.


De woning kent een maximale vergunningsplichtige uitbreidingsmogelijkheid van 60 vierkante meter bruto vloeroppervlakte.

Bouwnummer 6


bebouwbaar terrein452 m²(donkergroen)
agrarisch2.009 m²(middelgroen)
subtotaal2.461 m²
aandeel VvE234m²(van de 1.641m²
totaal2.695 m²
Regels voor dit bouwnummer

Tot 2 meter uit de zuidoostelijke en noordwestelijke erfgrens mogen afscheidingen van maximaal 110 cm hoogte en een minimum doorzicht van 90% worden geplaatst.

Langs de grens met bouwnummer 5 dient een recht van overpad van 1,5 meter breed te worden gegeven aan de leden van de VvE

De woning kent een maximale vergunningsplichtige uitbreidingsmogelijkheid van 95 vierkante meter bruto vloeroppervlakte.

Bouwnummer 7


bebouwbaar terrein575 m²(donkergroen)
agrarisch3.042 m²(middelgroen)
subtotaal3.617 m²
aandeel VvE234m²(van de 1.641m²
totaal3.851 m²
Regels voor dit bouwnummer

Tot 2 meter uit de NW, ZW en ZO-erfgrenzen mogen
afscheidingen van maximaal 110 cm hoogte en een minimum
doorzicht van 90% worden geplaatst.

De woning kent een maximale vergunningsplichtige uitbreidingsmogelijkheid
van 113 vierkante meter bruto vloeroppervlakte.