Lees hier alles over de kavels


Uitgangspunt voor het ontwerp is dat de kavels gezamenlijk één geheel vormen: een volledig ingericht parklandschap dat overvloeit in het bos, wat een uitzonderlijk gevoel van ruimte en vrijheid geeft. Opgenomen in het landschap liggen zeven op terpjes gebouwde woningen. Kleine hoogteverschillen geven het landschap een natuurlijke uitstraling.

Zorgvuldig gekozen beplanting met vruchtdragende bomen en struiken bepalen de ruimtelijke structuur en scheppen een ontspannen sfeer, met een vanzelfsprekendheid alsof het er altijd al heeft gestaan.
Hiertussen vinden we weiden, moestuinen en water, die aan elkaar grenzen en in elkaar overlopen. Iedere plek is vanuit iedere hoek anders en heeft zijn eigen kwaliteit.

De positie van de kavels liggen vast, maar de precieze vorm van de terp en de plek en oriëntatie van je woning op de terp zijn naar wens aanpasbaar. De woningen worden ontsloten door halfverharde wegen en brinkjes van gebroken natuursteen (dolomiet en kalksteen) die overvloeien in het landschap waar zij onderdeel van zijn. De losse groepering van de woningen rondom de brinkjes geven een dorps gevoel.